За малки


Основни тематики, с които се занимава "РадостИ" - Школа за емоционално развитие:  • Емоционални компетенции - Много е популярен термина "емоционална интелигентност". В зависимост от школата и теоретикът, развил своето виждане за емоционалната интелигентност, тя се определя по различен начин. В своята същност интелигентността е заложена по рождение и макар до известна степен да може да се развива, ние често я приемаме за даденост - "или я има, или я няма". Но причината аз да използвам "компетентност" е това, че компетентността е умение, което се учи, тренира и развива. Това е и нашата цел да обучим децата да са емоционално компетентни, а какво значи това: Да разпознават своите и чуждите емоции; да регулират интензивните, особено негативните, си емоции; да уважават и приемат чуждите емоции; развиване на чувство за емпатия; социално адекватни реакции, провокирани от своите и чуждите емоции.
  • Поведенчески отклонения - Още в ранна детска възраст могат да бъдат забелязани притеснителни признаци в поведението на детето, които да алармират родителите или специалистите, работещи с деца (учители, възпитатели и т.н), че има проблем в ежедневието на детето, който то съзнателно или несъзнателно изразява по този начин. Отделни признаци за това са именно непослушанието, агресията, липсата на внимание, хиперактивност, страх, паника, социална несигурност, нощни страхове и енурезис (изпускания) и други. Всяко едно от тези състояния ще разглеждаме подробно под формата на дискусии, тренинги и индивидуални консултации.
  • Сензорно-интегративни дисфункции - СИД характеризира проблеми свързани с възприемането и обработката на информация. Цялата заобикаляща ни информация бива приемана и обработвана от нас посредством сензорните ни канали (слух, зрение, обоняние, вкус, тактилност, проприоцептивност) и мозъка. Ако само брънка по веригата не функционира правилно и не предаде информацията или я отклони в грешна посока, води до малки или по-големи "странности" в поведението на децата, като липса на болка или свръхчувствителност към шум и допир. Предпочитания или отхвърляне на материи или предмети и много други. Сензорните занимания също ще са основна част от нашите занимания. 
  • Анти-стрес и отпускащи техники - В забързаното ни ежедневие, изпълнено с безкрайно много задачи и задължения, едно от основните умения за децата и за възрастните е възможността да могат да се успокояват в напрегнати ситуации или когато се чувстват преуморени и претрупани със задължения.

Коментари