Проектът - ЕСК


Eмоционални и социални компетенции при деца в предучилищна възраст като фактор за превенция на емоционални и поведенчески отклонения