За мен
Казвам се Радостина Стоянова - Ширяев и искрено вярвам, че отговарям на името си: един радостен човек, който се опитва да зарадва другите. Съпруга на беларусец със сини очи и майка на две прекрасни деца. Стрелките на възрастовия ми часовник минават тридесет, въпреки че при работата ми с децата понякога изглежда все едно не съм преминала детството. Това за мен е най-трудната, но и най-интересната част от моята работа: да влезеш в ролята на дете, но да гледаш с очите на възрастен.Професията ми на детски психолог е една от най-интересните, поради факта че можеш да предполагаш много условия, фактори и ситуации, но крайният резултат, зависи от отсрещната страна, а какво се крие в душата на другия е неопределена величина. Въпреки това всяка една въздишка на облекчение и всяка една усмивка на себенамиране е върхов резултат.
Висшето ми образование премина в Германия и не защото не вярвам в компетентността на българските ни специалисти, а защото съм убедена, че в един момент от живота си, човек трябва да остане сам и да се научи да оцелява, да се мотивира и организира, за да разбере, че винаги може разчита на себе си.
Що се отнася до личните ми качества, аз съм един заклет оптимист, професионален идеалист и чувствителна личност.

Член на дружеството на психолозите в България от декември 2015г. BG-RP-1518 със специалност детска клинична психология.


Професионална автобиография:

Април 2015 – до момента
РадостИ – Школа за емоционално развитие
Частна психологическа практика
Управител, детски психологМарт 2016 – до момента
Фондация „Децата на Бъдещето”  - Център за креативно обучение по практическа педагогика и приложна психология, Варна, България
Организация с нестопанска цел
Член на управителния съвет на фондацията

Май 2009 – до момента
Фондация „Децата на Бъдещето”  - Център за креативно обучение по практическа педагогика и приложна психология, Варна, България
Организация с нестопанска цел
Психолог Kонсултант

Април 2016 – Септември 2017
Психо-социален център за почасови услуги "Хиляди истории и една мечта", Столична община – Район Искър
Почасови социални услуги за лица с увреждания
Арт-терапевт

Февруари 2013 – Февруари 2015
Медицински Център „Роберт Кох”, София
Медицински услуги в сферата на здравеопазването
Координатор клинични проучвания

Юни 2010 – Ноември 2012
REWE Touristik Investment & Hotels GmbHKöln, Germany
Туристически услуги
Детски аниматорМай 2008 – Ноември 2009
BIPS - Bremer Institut für Präventionsforschung und Sozialmedizin (Бременски институт за превантивни изследвания и социална медицина)BremenGermany 
Институт за научни изследвания в областта на социалната медицина 
Студентски сътрудник, отдел: Биометрия и Информационни технологии


Образование: 

от януари 2022 - редовен докторант към Институт за изследвания на населението и човека (ИИНЧ) на Българска Академия на Науките (БАН)

2004 - 2012 Universität Bremen, Deutschland / Diplom-Psychologin (Дипломиран психолог)

Специализации:

Детска клинична психология (Проект – Тренинг с деца и младежи за придобиване на социални компетенции)
Приложна психология на развитието (Тренинг с деца в детска градина за придобиване на емоционални и социални компетенции)
Трудова и организационна психология (Проект – Здравно подпомагане на работещите по време на престуктуриране на предприятия и евентуални съкращения)

Самостоятелен проект:

Подкрепа и развитие на емоционалните и социалните компетенции на деца в предучилищна възраст – Емпирично изследване за оценка на Verhaltenstraining im Kindergarten (Koglin & Petermann, 2006) в България - 2010-2012

Конференции:

 • Юбилейна международна научна конференция "Психологията - Традиции и съвременност" - Софийски университет "Св. Климент Охридски" 1-3. юни 2022
 • XIII. Школа за докторанти и млади изследователи в социалните науки - Институт за изледване на населението и човека (БАН) 25.-27. май 2022 
 • IX. Национален конгрес по психология - 13.-14.ноември 2021
 • Научна конференция "Психологията с лице към социалните проблеми" - Българска Академия на Науките 22.-23. ноември 2018
 • VIII. Национален конгрес по психология - 3.-5. ноември 2017
 • XIV. Национална конференция по приложна психология – Варненски свободен университет – 25. -27. юни 2015.
 • VI. Национален конгрес по психология – 18.-20. ноември  2011.
 • IV. Национална конференция по психотерапия "Стандарти и практики" - Българска асоциация по психотерапия – 09.-11. април 2010.
 • V. Национален конгрес по психология – 31.октомври -2. ноември 2009

Семинари и обучения:

 • Clinical Assessment of Behavior (CAB) Сертификационно обучение за работа с психологичен иструмент (Фондация „Хестия”) – октомври 2020

 • Еднодневен семинар: "Психологическо развитие на детето чрез телесно изразяване” и „Възпитателната и терапевтична психомоторна практика и спонтанната игра” (Открита лекция) водещ: проф. Бернар Окутюрие – януари 2020
 • Двудневен семинар: Въвеждащ курс по релационна психомоторика и психомоторни практики (Психоаналитичен институт ТОЛК - водещ: д-р Весела Банова) - август 2019 
 • Академия за социални предприемачи (Фондация „Промяната” и The Business Institute) – октомври 2016
 • Лекционно обучение: Теория и практика на сензорно-интегративната терапия Sensory-Integrative Ayres Therapy SIAT GSID (МБАЛ „Токуда” – водещ: Kristiane Kull-Sadacharam) – септември 2016 
 • Двудневен семинар: Арт-терапия за работа с деца (Институт за терапия и експресивни изкуства – водещ: Catherine Rogers Jonsson) – Март 2015 
 • Еднодневен семинар: Методи за диагностика на семейства в криза (Фондация „Социални общности” – Консултативен център „Плиска”) – Февруари 2013
 • Еднодневен семинар: Групова работа с деца в различен професионален контекст (Българска асоциация по арт терапия) – Декември 2012
 • Еднодневен семинар: Емоционална интелигентност за деца (Институт по позитивна психотерапия) – Ноември 2010
 • Двудневен семинар: Въведение в арт-терапията (Българска асоциация по арт-терапия) – Октомври 2009

Публикации:

Диференциране на понятията "емоционална интелигентност" и "емоционална компетентност" в контекста на развитийните процеси в ранна детска възраст - Българско списание по психология, 2021, брой 2(4) /Доклади от IX Международен конгрес по психология 2020г./

Емпирично изследване за оценка на емоционалните компетенции в предучилищна възраст - 3. ноември 2017, VIII Национален конгрес по психология - Сборник научни доклади, Дружество на психолозите в Република България

Оценка на универсална програма за придобиване на емоционални и социални компетенции - 25. юни 2015, XIV Международна конференция по приложна психология - Сборник научни доклади, Варненски свободен университет  

Коментари