Креативност
Креативност... Едно от основните умения, които трябва да притежаваме, за да се справим в стресови ситуации, е креативност. Колкото повече варианти за изход от дадена ситуация можем да измислим, толкова по-спокойни ще се чувстваме и толкова по-лесно ще изберем адекватно решение на нашия проблем.

Можем да тренираме креативността си постоянно, като създаваме всякакви неща. Не е необходимо те да вършат конкретна функция, важното е процесът да ни доставя удоволствие. :)


Коментари