"Колелото на живота" - техники за емоционално изразяване


ФОНДАЦИЯ “ДЕЦАТА НА БЪДЕЩЕТО”
 ЦЕНТЪР ЗА КРЕАТИВНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРАКТИЧЕСКА ПЕДАГОГИКА И ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ
Мили приятели, с огромно удоволствие бих искала да Ви поканя да вземете участие в груповите срещи, организирани от Фондация "Децата на бъдещето" по проект "Колелото на живота", финансиран от Дирекция "Младежки дейности" към Община Варна.Участието е безплатно, а темите са изключително интересни:

Дата
Час
Място
Описание на дейностите и провеждане на поредица от групови срещи (тренинги)  по следните теми:
15 юли
10 -17
Зала на Фондацията
Тема1: Специфика на семейната динамика – избор на партньор, създаване на семейна двойка, семеен мит и семеен мандат


22 юли
10 -17
Наета зала
Тема 2: Основни критични моменти в жизнения цикъл на семейната двойка, начини за посрещане и справяне със семейните кризи


10 август
10 -17
изнесено
Тема 6: Начини за ефективно емоционално изразяване


21 септември
10 -17
Наета зала
Тема 4: Разработване на ефективни стратегии за разрешаване на междуличностни конфликти


5 октомври
10 -17
при партньорите
Тема 5: Преодоляване на трудностите в междуличностното общуване


25 октомври
18 часа
Наета зала
2.7. Финално представяне и закриване на дейностите, в което участниците в проекта ще демонстрират придобитите социално-емоционални умения. Целта е популяризиране сред младежта на нови и достъпни практики за себеразвитие и себеутвърждаване

Всеки, който има желание да вземе участие в отделен семинар, да се запознае със специалистите и дейностите на фондацията или да зададе въпрос, е добре дошъл! За повече информация и записване може да се обърнете към официалната страница на фондацията и  проект "Колелото на живота".

За тези, които проявяват желание да се запознаят с мен или да зададат въпроси в областта на Емоционалната психология, ще се радвам да се видим на тренинг-среща Тема 6: Начини за ефективно емоционално изразяване на 10. Август 2013г. в гр. Варна. 

Фондация "Децата на бъдещето" имат традиции и множество реализирани проекти през последните години в подпомагането и развитието на психическото, емоционалното и физическо развитие на децата. Работят с голям и многостранен екип от специалисти (психолози, педагози, психотерапевти и лекари), които винаги са готови да отговарят на всички въпроси от страна на родители и специалисти, работещи с деца. Аз имам честа да работя и да бъда част от техния екип вече четири години, за което съм изключително благодарна.

Вярвам, че нашата обща кауза в служба на децата и съотвено техните родители и специалисти, ще спомогне за много усмивки и въздишки на облекчение и през следващите години! :) 

Елате да се запознаем! :)


Коментари