Емоционални игри с Фин - Тренинг за социални и емоционални компетенции

Едно от основните занимания в РадостИ са психологическите игри, по време на които учим умения, които са ни важни, за да се справяме по-лесно с житейските предизвикателства. И понеже това не е училище в общоприетия смисъл, тетрадка и молив не ни трябват, но пък игрите, подскачането, говоренето в час, подаването на бележки са задължителни...
Какво включва учебната ни програма? Теми като: 1. Емоции
2. Приятелство
3. Търпение
4. Внимание
5. Правила
6. Толерантност
7. ОбщуванеИли както психолозите ги наричаме ЕМОЦИОНАЛНИ И СОЦИАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ
Защо са ни нужни ли? - Защото те ни правят по-желани приятели, по-добри ученици... А  в последствие: по-мотивирани работници, по-емпатични ръководители, по-желани интимни партньори, по-уверени и самостоятелни личности, които знаят до къде се простират възможностите им и кога да потърсят помощ, ако им е необходима.

Заниманията са 25, водещ и разказвач е делфинът Фин, децата русалки му помагат в игрите, а октоподът Вини е претворяването на лично "Аз" в ситуациите. В основата си заниманията използват похвати от когнитивно-поведенческата психология, базирани на немска превенционна програма, получила своята оценка за ефективност в България. Подходящи са за деца от 3 до 6 години. Провеждат се всяка седмица в сряда от 17:30 с времетраене от 1 час, цена за посещение 12лв.

Заниманията се водят от детски клиничен психолог.

Коментари