По изключение във вторник!


По изключение тази седмица групата от сряда за мъници от 1 до 3г "Ела играй с мен". ще бъде във вторник от 10:30ч. А като се видим на следващите групи ще разкажа какво ново разказа Кристиане Куул за сензорната интеграция. :)

Коментари