Програма за октомври

Ето я, програмата за октомври. :) Всички занимания остават с познатия ви вече график с изключение на петък и събота, когато за съжаление няма да ме има. Само този месец до 21.10.2016г. ще присъствам на обучение за социално предприемачество. Говорим си често, че за много социални проблеми има възможни решения, но ни трябват знания как да ги приложим. :) Вярвам, че това време, което ще пропуснем заедно, ще бъде полезно от към придобиване на нови знания.

Коментари