Двигателни упражнения за умни и спокойни деца - Семинар за родители


В неделя на 19.03.2017. след семинара за специалисти, ще ви представим семинар-практика за родители. По време на семинара ще ограничим употребата на сложни научни термини като фина и груба моторика, кръстосани движения, билатерални упражнения, екзекутивни функции, неврологична пластичност, сензо-моторни нарушения, първични рефлекси и други, а ще обясним на достъпен език как обаче всички те се свързват с емоционалния и поведенчески репертоар на детето, защо са важни, за да може детето да е спокойно, съсредоточено, да внимава и изпълнява поставените му задачи в детската градина или в училище.


КИНЕЗИОЛОГИЯ ЗА ДЕЦА

Кинезиологията за деца е цялостен научен метод за връзката между тялото и мозъка.

Тя се развива в две направления – възпитателна и образователна кинезиология.

Възпитателната кинезиология е свързана с ранното детство и се дели на превантивна и рехабилитационна. Служи за пробуждане и развитие на потенциалните възможности и адаптиране към света на децата. Също така развива сензориката, движенията и моториката. Включва различни възрастово-диференцирани двигателни и сензорни модели.

Образователната кинезиология се прилага при стрес, учебни блокажи като трудности в четенето, писането, математиката и при трудна социална адаптация.
Включва разпознаване на учебните блокажи, коригирането и премахването им, както и упражняване и поддържане на баланс между тялото и мозъка.

*Програмата за обучението е авторска разработена от екипа на Центъра „Децата на бъдещето”. Апробирана е с различни акценти за различните възрасти от 0 до 10 години в рамките на проектна дейност. Интепретирани са различни двигателни практики и онагледена с печатни материали: методики, табла, карти, тестове и др.

Водещ ще бъде Мая Христова, педагог с дългогодишен опит, автор на множество помагала за предучилищна възраст и вече 10 години обучител към Фондация "Децата на бъдещето", а по настоящем и председател на управителния съвет. Домакин на събитието в София е "РадостИ - Школа за емоционално развитие" с управител Радостина Стоянова, детски клиничен психолог с основна дейност превенция и интервенция на емоционални и поведенчески отклонения.

Семинарът ще има основно практическа част, зa да можем да онагледим различни движения Ви препоръчваме удобно облекло и обувки.

За кого: За родители (бъдещи и настоящи), до 10 участника

Кога: 19.03.2017г. от 10:30 до 13:00ч.

Къде: София, ж.к. Младост 1, бл. 16А, РадостИ - Школа за емоционално развитие

Цена: 30лв, за ранно записване до 10.03.2017г., 45лв при заплащане на място в деня на обучението.

Записване: Само след изпратен е-mail със заявка за участие на адрес office@childrenofthefuture-bg.org, ще получите отговор в рамките на 2 работни дни с потвърждение и банкови данни за превод на таксата.

Фондация "Децата на бъдещето" и издателска къща "Мая Христова", разполагат с голям обем от материали, които могат да бъдат допълнително закупени. При направена предварителна заявка, ще можете да ги получите по време на обучението или при поръчка на място ще бъдат в последствие изпратени по куриер за сметка на купувача. 
Цветни материали и комплекти са с допълнително заплащане:
1. Комплект „Азбука на оцеляването” (включва : -методика, 4 табла, два вида карти и карти за игри с пръсти) - 35лв.
2.Табла с упражнения от кинезиологията -20 лв.
3.Образователни игри за развитие на речта /карти/
- „Умните откриватели”- игра  за звукова култура на речта включва кратка методика и 62 карти – 15лв.
- „Умните разказвачи 1” -  образователна игра за граматически правилна реч включва  кратка методика и 32 карти – 12лв.
- „Умните разказвачи 2” – образователна игра за свързана реч включва кратка методика и 32 карти - 12лв. 

Коментари