Кинезиология за деца - квалификационно кредитно обучениеКвалификационно кредитно обучение "Кинезиология за деца" - Модул I (Възпитателна кинезиология) ще се проведе в рамките на два дни от 16.11 до 17.11.2018. Темата е акредитирана от МОН и я представяме в сътрудничество с нашите колеги от 
лицензираната обучителна организация "Бит и техника".   https://www.facebook.com/events/293355641277687/

Вторият модул "Образователна кинезиология за деца" ще бъде на 18.11. и 19.11.2018. https://www.facebook.com/events/317790545714562/ 

Квалификационни кредитни програми:
1. Възпитателна кинезиология - превантивна и рехабилитационна за ранното детство /16 часа / 1 кредит
2. Образователна кинезиология - интегративен и рехабилитационен метод при учебни блокажи, трудна социална адаптация и проблемен поведенчески репертоар./16 часа / 1 кредит
Одобрена със зап.№ -2759/14.07.2017 на МОН
Лектор: Мая Христова


През 2012 година по проектна дейност към Община Варна Фондация "Децата на бъдещето" - Център за креативно обучение по практическа педагогика и приложна психология разработи методика за работа с деца на базата на различни двигателни модели, обединяващи различни теоретични направления. 


Често в научната литература срещаме термини като фина и груба моторика, кръстосани движения, билатерални упражнения, екзекутивни функции, неврологична пластичност, сензо-моторни нарушения, първични рефлекси, как обаче всички те се свързват с емоционалния и поведенчески репертоар на детето и защо е важно специалистите, работещи с деца, в това число: педагози, логопеди, психолози, специални педагози и др., да имат основни познания от двигателните програми, приложими при работата им с децата, ще бъде акцентът на настоящия семинар. 

КИНЕЗИОЛОГИЯ ЗА ДЕЦА

- Педагогическа кинезиология – възпитателна; За ранното детство е превантивна и рехабилитационна. Включва различни възрастово-диференцирани двигателни и сензорни модели. Проследява наличието и отшумяването на примитивните рефлекси. Съдейства за пробуждане и развитие на потенциалните възможности и адаптиране към света; за развитие на сензорика, движения и моторика.

- Образователна кинезиология – психически процеси, учене и поведенчески репертоар; Включва разпознаване на учебни блокажи, коригирането и премахването им, упражняване и поддържане на баланс между тялото и мозъка.
Прилага се при стрес, учебни блокажи (трудности в четене, писане, математика), трудна социална адаптация и различни състояние и нарушения в развитието на децата. Хармонизира силата на жизнената енергия (мотора на живота) на различни нива – физическо, психическо, емоционално и ментално.

Практическите модели от кинезиологията за деца са както рекреативни и холистични техники, така също и рехабилитационни и терапевтични за прилагане от специалисти и учители.

*Програмата за обучението е авторска разработена от екипа на Центъра „Децата на бъдещето”. Апробирана е с различни акценти за различните възрасти от 0 до 10 години в рамките на проектна дейност. Интерпретирани са различни двигателни практики и онагледена с печатни материали: методики, табла, карти, тестове и др.

Водещ ще бъде Мая Христова, педагог с дългогодишен опит, автор на множество помагала за предучилищна възраст и вече 10 години обучител към Фондация "Децата на бъдещето", а по настоящем и председател на управителния съвет. Домакин на събитието в София е "РадостИ - Школа за емоционално развитие" с управител Радостина Стоянова, детски клиничен психолог с основна дейност превенция и интервенция на емоционални и поведенчески отклонения.

Семинарът ще има теоретична и практическа част, зa да можем да онагледим различни движения Ви препоръчваме удобно облекло и обувки.

Присъстващите ще получат сертификат и множество информационни материали.

За кого: Професионалисти: педагози, логопеди психолози, ресурсни учители и други, работещи с деца в детски заведения, до 15 участника

Къде: София, ж.к. Младост 1, бл. 16А, РадостИ - Школа за емоционално развитие (В зависимост от броя на участниците е възможна промяна на залата.)

Цена: 95лв. (При записване за двата модула цената е 170лв.)

Записване: След изпратен е-mail със заявка за участие на адрес office@childrenofthefuture-bg.org, ще получите отговор в рамките на 2 работни дни с потвърждение и банкови данни за превод на таксата. За записване важи подадена заявка и сканирано/снимано копие от платежен документ изпратено по електронен път.

Коментари