Стажант - Детски психолог в РадостИ Кампания "Студентски практики" е активна. Можете да кандидатствате за стаж в РадостИ с ментор Радостина Стоянова-Ширяев.

Повече информация относно условията за практиките можете да намерите на сайта https://praktiki.mon.bg/ 

За повече информация относно стажа в РадостИ - Школа за емоционално развитие, пишете на е-мейл: office@radostina-stoyanova.com

Коментари